DSK News 5

dskwhite (1)

ОТЛИЧИХМЕ КОЛЕГИТЕ С НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА B@W

Наградихме победителите в състезанието между колеги, които имат най-голям принос за добрите резултати в предоставяне на услугата Bank@Work.

Съгласно регламента, награди получават 12 служители, които се класират на първо и второ място, спрямо другите региони в периода на кампанията, по брой продадени продукти на служители на таргетирани фирми: потребителски кредити, овърдрафти и кредитни карти.

РЦ Пловдив е безапелационният победител измежду цялата клонова мрежа, като заема първо място в трите категории, постигайки най-голям брой и обем продажби, а колегите от РЦ Варна заемат почетното второ място в състезанието.

С формата на специално организирани събития, както и наградите, бихме искали да засвидетелстваме нашата благодарност за отличните резултати в състезанието и положените усилия на екипите!

Най-голяма заслуга в постигането на добрите постижения от състезанието с инициативата B@W са: Криси Ангелова, Невена Митева, Йордан Стефанов,

 Зоя Угренова, София Хасанова и Цветана Василева от РЦ Пловдив, както и Жени Димитрова, Кремена Георгиева, Надежда Желева, Ирина Великова, Мая Петрова и Александра Стефовска от РЦ Варна.

Поздравления, колеги! 🎉